pensioen opvragen

 • jan

  Bij mijn vorige werkgever had ik een pensioen via Royal Nederland, inmiddels overgenomen door Allianz.De polis staat op mijn naam. Mijn huidige werkgever wil niet bijdragen aan dit pensioen, de polis is inmiddels premievrij gemaakt.Laatst belde ik Allianz met de vraag of ik dit geld op kon nemen, volgens hun is het wettelijk geregeld dat je dit geld pas op de pensioen gerechtigde leeftijd krijgt (als er al iets over is…). Is het niet mogelijk zo'n pensioenverzekering af te kopen en het resterende uit te laten keren?In de algemene voorwaarden staat dat je een verzekering kunt afkopen, tenzij wettelijke bepalingen dit verhinderen.

  Is het voor een pensioenverzekering wettelijk bepaald dat deze niet afgekocht kan/mag worden?

 • Simon Kabelfoon

  Pensioenpolissen kunnen inderdaad in principe niet worden afgekocht.

  Wel kunt u bij wisseling van werkgever de waarde van een vorige pensioenpolis/-regeling over laten dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder.

  Een aanvraag daartoe dient u in via uw nieuwe pensioenuitvoerder.

  Die vraagt de waarde op bij de vorige (bij u Allianz) en maakt vervolgens een voorstel voor wat de over te dragen waarde aan pensioenrecht geeft in de nieuwe regeling.

  Wanneer u akkoord gaat tekent u dit voorstel en gaat de Allianzwaarde over naar de nieuwe.

  Gaat u niet akkoord, dan laat u de offerte verlopen (of netter, u informeert de nieuwe uitvoerder dat u geen gebruik maakt van het voorstel).

 • J.C. Steenbekkers

  Graag zou ik grholpen willen worden met een aanvraag naar een pensoen van mijn vrouw zij heeft ongeveer maar dan 15 jaar in de grafisch sector gewerkt. Hoe kon ik er achter of zij een pensioen heeft opgebouwt.Graag een reatie met dank voor de hulp.

 • Marijn

  Mijn (franse) echtgenoot heeft in NL gewerkt en daar pensioenrechten opgebouwd ,

  nu wonen wij weer in Frankrijk en wil hij zijn NL-pensoeinrechten overheffen naar FR ,

  Kunt u mij informeren over het hoe en wat te doen ?

  BvD ,

  M. Gerbault-De Jongh

 • Peter Jung

  Marijn,

  Contact opnemen met de Nederlandse verzekeraar en vragen of zij meewerken aan

  waarde-overdracht naar een Franse verzekeraar.

  Peter