Afkoop klein pensioen

Frans
02 Dec, 2007 14:31

Mijn vrouw kreeg van haar pensioenfonds het bericht dat zij haar pensioen afkopen omdat het onder de (jaar)grens van € 400,- ligt.

Het afkoopbedrag vind ik te laag omdat het jaarlijkse pensioen gedeeld door de afkoopsom overeenkomt met nog 14 (levens)jaren te gaan.

Nu weet ik wel dat dit een (te) eenvoudige berekening is maar de gemiddelde leeftijd van de overleden grootouders en vader is ruim 91 jaar.

Bij de correspondentie zit een aanvraagformulier om de afkoop van het pensioen te regelen -volgens de regels van het pensioenfonds- maar er wordt nergens gevraagd of je het met het bedrag eens bent.

Wie kan mij meer over deze eenzijdige benadering van het pensioenfonds vertellen?

Groeten,

Frans

E. Toes
03 Dec, 2007 00:08

Hallo Frans,

Met de precieze factoren van de afkoop ben ik niet helemaal bekend, het ligt ongeveer rond een factor 10. (= 100 euro aanspraak per jaar wordt 1000 euro afkoop uitkering ineens) Met aanspraak wordt wel bedoeld het ouderdomspensioen, het eventuele partnerpensioen en het eventuele tijdelijk partnerpensioen.

De afkoop van een pensioen is wettelijk geregeld en ligt dit jaar op 400 euro (zoals u zelf al doorhad). Het pensioenfonds koopt deze kleine bedragen af met een uitkering ineens. Of u het eens bent met dit bedrag maakt opzich niets uit, het pensioenfonds hanteerd factoren die verder gaan dan alleen de levensverwachting van een gemiddeld persoon.

Wellicht is het verstandig om even navraag te doen bij het betreffende pensioenfonds over hoe deze afkoopwaarde tot stand is gekomen. Helaas kan ik u niet anders berichten dat, of u het er nou mee eens bent of niet, de afkoopwaarde niet hoger zal worden. (tenzij hij verkeerd berekend is uiteraard).

succes!

Frans
04 Dec, 2007 20:01

Als afkoopfactoren werden respectievelijk 12,235 en 3,085 voor het ouderdoms- en het nabestaandenpensioen opgegeven maar niet in welke context.

Aangezien het jaarlijkse pensioen bekend is heb ik de berekening gecontroleerd en vastgesteld dat de afkoopsom klopt met het aangegeven bedrag daarbij heb ik

rekening gehouden dat het nabestaandenpensioen 70 % is van het ouderdomspensioen.

Ik hoef nu geen navraag meer te doen bij het pensioenfonds dat zegt glashelder te zijn.

Hartelijk dank voor uw moeite,

Frans

Paul
05 Dec, 2007 12:52

Die factoren komen op mij over als sexe-gebonden. Daarmee bedoel ik dit: U krijgt een lagere afkkoopwaarde dan een vrouw zou krijgen met hetzelfde pensioen. Statistisch leven mannen op 65 jaar ongeveer tot 78, dus dan klopt die 12,235 wel. Maar voor vrouwen is de levensverwachting in vergelijkbare omstandigheden ongeveer 81 jaar. Wordt u nu als man niet gediscrimineerd? Ik zou eerder een factor 14 (om en nabij) verwachten.

E. Toes
05 Dec, 2007 17:51

De sexe-gebonden factoren zijn afgeschaft met de Wet op Gelijke Behandeling. Er mag nu geen verschil meer gemaakt worden bij afkoop of uitruil e.d van een pensioen tussen mannen en vrouwen. De afkoopfactoren zijn dus voor iedereen gelijk.

Alleen bij waardeoverdracht wordt er nog gebruik gemaakt van sexe-afhankelijke factoren, maar deze hebben geen invloed meer op de over te dragen aanspraken.

Paul
06 Dec, 2007 10:32

Dat klopt helemaal heer/mevroouw Toes. Alleen lijkt het er op alsof dat hier niet gebeurt. Vandaar mijn opmerking.

xx
06 Dec, 2007 18:46

Afkoop klein pensioen mag mijn inziens nog steeds op basis van sexe-gebonden tarieven, indien deze aanspraken zijn opgebouwd voor 01-01-2002.

Wie gaat anders een en ander financieren? Niet de verzekeraars en pensioenfondsen.

M.vr.gr,

E. Toes
06 Dec, 2007 21:43

naar mijn weten trad de regel in op 1 januari 2005. Echter wordt voor de afkoopsom altijd de datum van pensionering gebruikt en dus komen sexe-afhankelijke afkoopsommen niet meer voor.. (?)

E. Toes
07 Dec, 2007 11:44

Ik heb er nog even naar gekeken, en op dit moment is het niet toegestaan om wat voor een aanspraken dan ook nog met sex-afhankelijke factoren af te kopen. Dit is simpelweg tegen de wet.

Mocht er toch een “verschil” ontstaan, dan wordt dit gecompenseerd door het fonds of de betreffende verzekeraar.

xx
07 Dec, 2007 21:11

Ik zal een en ander eens nakijken. Voor beschibare premieregelingen is mij de materie bekend. Voor rente-verzekeringen, gegarandeerde uitkering, is m.i. de materie anders.